Het eerste Nederlandstalige B Corp werkboek

Het is de wens van Mark de Lat en Aldo van Duivenboden dat dit werkboek MKB-ondernemers helpt om de ‘hoe-vraag’ van betekenisvol ondernemen te beantwoorden. In de ervaringen die inmiddels vanuit BCorpTwente zijn opgedaan met de B Corp standaard, zien we dat dit hulpmiddel ondernemers een ‘duwtje in de rug geeft’ om stappen te zetten naar betekenisvol ondernemen.

Ter inspiratie tref je in dit boek interviews aan met een aantal deelnemers aan BCorpTwente. Interviews die eerder zijn verschenen op www.twente.com en die zijn bedoeld om de opgedane ervaringen met collega-ondernemers te delen. De deelnemers in de interviews zijn graag bereid hun ervaringen ook persoonlijk met je te delen dus neem gerust contact met ze op.

We hopen dat dit boek een bijdrage levert aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. Daarom tref je in het nawoord van dit boek de ervaringen aan van een aantal Saxion studenten die zich met betekenisvol ondernemen bezighouden en die aan BCorpTwente hebben meegewerkt. Tot slot delen een drietal lectoren van Hogeschool Saxion hun visie op betekenisvol ondernemen en laten ze zien hoe ze vanuit hun onderzoeksopdrachten de ondernemers in de regio kunnen helpen met het vinden van praktische antwoorden op complexe vraagstukken.

Bestel het boek nu!

Bestel!

Over de schrijvers van het boek

Mark de Lat

Partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs
Mark de Lat is als organisatieadviseur en partner ver- bonden aan Eshuis Accountants en Adviseurs. Vanuit zijn roeping ‘betere businessmodellen voor een betere wereld te willen realiseren, begeleidt hij directies en managementteams bij het realiseren van impact-businessmodellen. Hierbij maakt hij gebruik van de B Corp standaard in combinatie met de door de VN uitgewerkte SDG’s.

Aldo van Duivenboden

Project manager Saxion Conscious Business Lab
Aldo van Duivenboden is projectmanager van het Saxion Conscious Business Lab. Dit lab heeft als opdracht om studenten en docenten te inspireren met de mooie en uitdagende kanten van betekenisvol ondernemerschap. Daarnaast is Aldo betrokken bij de Saxion Innovatie Hub waar hij vernieuwend onderwijs bedenkt en uitvoert. Aldo heeft als drijfveer studenten levensecht en betekenisvol onderwijs te bieden.

Mark en Aldo zijn onder de titel BCorpTwente, een beweging van betekenisvol gedreven ondernemers gestart, waarbij zij gebruik maken van de B Corp standaard. Zij willen zo Nederlandse ondernemers stimuleren werk te maken van de Bruto Nationale Betekenis.